Hvilken slags skøder findes der?

23 February 2020
Cecilie Mortensen

editorial

Hvis du kender til et skøde, så ved du måske også, hvordan det er et dokument, som er essentielt, når man skal købe og overtage en bolig. Hvad alle nok ikke ved er, at dette også er vigtigt at få lavet, hvis man skal overtage en bolig fra et familiemedlem m.m. Det der er med et skøde er, at de kan laves til forskellige købssituationer, når man skal overtage en bolig. Herunder kan du læse lidt mere omkring, hvilke forskellige slags skøder, der findes. Der er nemlig kun til ens egen fordel, at man har styr på, at skødet et korrekt lavet i forbindelse med et boligkøb eller en boligoverdragelse. 

Forskellige typer af skøder

En type skøde der kan laves er den, som skal bruges til almindelige bolighandler eller ejendomshandler. 

Derudover kan der være bolighandler, hvor det kun er nødvendigt med en ændring af det eksisterende skøde. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en skilsmisse, separation eller samlivsophør aller andet der gør, at ejerforholdene kunne ændre sig. 

Der kan også være behov for ændring af et skøde, hvis der skal ske en familieoverdragelse.

Desuden kan det være nødvendigt med en ændring af skødet, hvis ejerandele skal ændres ift. en bolig eller ejendom.

I alle disse forskellige situationer kan der dermed være behov for at skulle kigge skødet igennem for at sikre, at skødet giver den retmæssige ejer af boligen retten til boligen. Hvordan skødet skal udarbejdes eller ændres i de forskellige tilfælde er naturligvis noget, som en boligadvokat kan hjælpe med. 

Hvad er prisen for et skøde? 

Man skal forvente, at det koster et par tusinde kroner, når man får lavet eller ændret et skøde. Dog vil det som regel være en smule billigere, når et eksisterende skøde skal ændres. Dermed vil det ofte være mere dyrt, at få lavet et skøde på ny.