Erhvervsaffald – sådan håndterer du det bedst muligt

28 June 2023
Cathrine Poulsen

Erhvervsaffald er en uundgåelig del af enhver virksomheds dagligdag. Det kan være alt fra papir og plastikaffald til farligt affald, kemikalier og gammelt elektronik. Som virksomhedsejer eller ansvarlig for affaldshåndtering er det vigtigt, at du ved hvordan det bedst håndteres for at minimere miljømæssige påvirkninger og opnå etablerede standarder og sikkerhedsforeskrifter. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for erhvervsaffald og hvordan det bedst bortskaffes.

Papiraffald og plastikaffald

Papiraffald og plastikaffald er nogle af de mest almindelige affaldstyper i erhvervslivet. Det er vigtigt at sortere dem korrekt og genbruge dem så vidt muligt. Den letteste måde at håndtere dette affald på, er ved at opretholde et effektivt affaldshåndteringssystem såsom separate affaldsbeholdere til papir og plastik. På denne måde kan du også let overholde lovregulerede miljøstandarder og bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Farligt affald og kemikalier

Farligt affald og kemikalier medfører større risici end almindeligt affald, idet de kan forårsage alvorlig skade på helbredet og miljøet, hvis de bortskaffes forkert. Først og fremmest er det essentielt at holde sig opdateret på hvilke farlige kemikalier der anvendes i virksomheden, såvel som sikkerhedsprocedures for oprydning og bortskaffelse. Det er vigtigt at adskille farligt affald fra almindeligt affald og opbevare det i specielle beholdere, der opfylder nationale og internationale affaldshåndteringsstandarder. Eksperter rådgiver til at benytte sig af et specialiseret affaldsindsamlingsfirma, som kan garantere korrekt, sikker og miljøvenlig administration af farligt affald.

Elektronisk affald

Elektronisk affald, også kendt som e-affald, er en voksende affaldstype, på grund af den hurtige teknologiske udvikling og fornyelse. E-affald kan indeholde giftige kemikalier og metaller, og skal derfor bortskaffes på korrekt vis for at undgå farlige stoffer der siver ud i miljøet. E-affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale affaldshåndteringsregler og -bestemmelser, og det er obligatorisk at genanvende så meget som muligt. Årligt producerer erhvervssektoren enorme mængder af e-affald, og det anbefales at indsamle og genanvende så meget som muligt for at spare på naturressourcer og reducere miljøpåvirkningen.

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er et komplekst område med forskellige affaldstyper og forskellige bestemmelser for bortskaffelse. Det er vigtigt at have et effektivt affaldshåndteringsprogram på plads, og at overholde de lovregulerede standarder på området. For at undgå eller minimere negative miljøpåvirkninger og følgeskader til dit firma, kan det være vigtigt at søge rådgivning fra specialiserede affaldshåndteringsselskaber.

Ved at sortere, genanvende og bortskaffe erhvervsaffald på korrekt vis, ikke blot opfylder du de obligatoriske standarder og lovgivning, men bidrager også til en renere, sundere og mere bæredygtig fremtid.