Hvad laver en erhvervsadvokat?

02 January 2020
Lotte Hindsberg

editorial

Med mindre man tidligere har haft brug for en erhvervsadvokat, er det sjældent at mange helt præcis ved hvad en erhvervsadvokat laver og i hvilke situationer, det kan være en fordel at have dem med på sidelinjen. Ved at benytte sig af en erhvervsadvokat kan du som firma undgå mange kedelige retsager. Både med kunder og leverandører, men også med ansatte. Inkasso og inddrivelse af gæld er et område inden for erhvervret. 

Undgå kedelige misforståelser med ansatte, kunder og leverandør

Ved at have en erhvervsadvokat med ind over, når der skal laves ansættelseskontrakter, sikker du at både dine rettigheder som virksomhed men også som ansat er korrekte. Skulle der senere opstå en misforståelse så er det nemmere at henvise til en kontrakt, hvor rettigheder og pligter er nedskrevet. 

En virksomhed uden kunder og leverandører kan ikke eksistere, så det er vigtigt at have et godt forhold til begge målgrupper. En af de måder der kan være med til at sikre et godt forhold til begge er gode kontrakter, der sikker begge parter. Her kan en erhvervsadvokat være med til at sikre, at der er lavet klare juridiske aftaler i tilfælde af uenigheder og er muligvis med til at sikre at begge parter kan undgå en dyr retsag.

Ved stiftelse eller ved ændring af selskabsform

Et andet arbejdsområde som en erhvervsadvokat arbejder med er når der skal skiftes et nyt selskab eller hvis et eksisterende firma skal ændre selskabsform. Det kan f.eks. være fra ApS til aktie- eller holdingselskab. Typisk vil en erhvervsadvokat også være behjælpelig ved ejerskifte eller generationsskifte.

Afvikling af et firma er et andet område, som en erhvervsadvokat beskæftiger sig med. Uanset om det er frivilligt eller ved en insolvens eller konkurs. En erhvervsadvokat er med til at sikre, at det sker under forhold, der gør mindst mulig skade for de implicerede.