Hvilke krav er der til et nyt tag?

29 December 2020
Maya Hindsberg

editorial

Når du skal have lagt nyt tag, er der en del ting at forholde sig til. Du kan f.eks. ikke selv bestemme, hvilken tagbelægning du vil have til dit hus. Det kan dog være lidt af en jungle at finde rundt i, for ikke alene er der lovkrav, lokalplaner mm. at holde øje med, men også generelle krav som man skal følge.

Når taget er lagt, skal man også kunne vedligeholde det, og man skal selvfølgelig også forholde sig til, hvilken slags tag man vil have. Der er derfor mange ting at være opmærksom på, når man får et nyt tag. 

Reglementer om tagbeklædning

Udover krav til, hvilken tagbelægning man må vælge, er der lovkrav til, hvad taget skal kunne modstå, og hvordan det er blevet sat fast. F.eks. skal det kunne modstå vind og være sat grundigt fast til huset. Det skal også leve op til krav som varmeisolering, hvilket også er en fordel for din varmeregning, og krav om ventilering. Derudover er der krav om, at taget skal være sikret imod f.eks. fugtskader og være modstandsdygtigt over for brand. Der er også et generelt krav omkring tagets hældning, så det kan lede regn og smeltevand væk fra taget. 

Hvilke regler kan der være fra lokalplaner og producenter?

Det er langt fra unormalt at der er er præcise krav til tagbelægningens type of udformning i din lokalplan. Det kan f.eks. tænkes at der er bevaringsværdige eller fredede huse nævnt i lokalplanen og her vil der ofte være krav til, hvordan taget skal laves. Det er ret ofte sat i sten, og kan ikke ændres. 

Derudover kommer der også anvisninger fra producenterne af tagbelægningen, om hvordan det skal bruges. Det anbefales, at de følges, da garantien ellers frafalder, og derfor ikke vil gælde, hvis der går noget galt i processen. Du kan altid læse mere på producentens hjemmeside.