Kom ud af dit misbrug og undgå alkoholdemens

23 June 2021
Astrid Pedersen

Alkoholisme er blandt de mest betydningsfulde problemer for den danske folkesundhed. Alkohol er et særdeles afhængighedsskabende stof som kan ødelægge såvel krop som hjerne og psyke hos alkoholikere.

En af de mange dårligdomme, man som alkoholiker kan risikere at udvikle, kaldes alkoholdemens. I det følgende kan du læse mere om alkoholdemens og hvilke prognoser der er for denne lidelse.

Hvad er alkoholdemens?

Alkoholdemens er en lidelse som primært rammer alkoholikere i forbindelse med et svært og mangeårigt misbrug.

Lige som det er tilfældet med øvrige demens lidelser, som normalt er alders betingede eller forårsaget af sygdomme så som for eksempel Alzheimers, er alkoholdemens karakteriseret ved forvirring, svigtende hukommelse, og nedsatte kognitive færdigheder.

Alkoholdemens kan være ledsaget af personligheds ændringer, humør svingninger, depression og en tendens til altid at gentage sig selv. En person med alkoholdemens vil således være tilbøjelig til at fortælle de samme historier om og om igen. Og så vil alkoholdemens typisk udmønte sig i manglende evne til koordination, langsom gang, og nedsat bevægelighed.

Kan alkoholdemens kureres?

Til forskel fra andre demens lidelser er det faktisk muligt at standse udviklingen af alkoholdemens, hvis man vel at mærke går effektivt til værks.

Skrider man ind på det rette tidspunkt er det ydermere ikke utænkeligt at man kan genskabe en god del af funktionen hos mennesker der lider af alkoholdemens. Betingelsen herfor er et 100% stop for indtagelse af alkohol.

Efter få års ædruelighed vil man hos personer med alkoholdemens se en normalisering af funktions niveauet hos patienten, selvfølgelig forudsat at der ikke er indtruffet en hjerneskade. Og rigtig mange mennesker med alkoholdemens kan komme sig fuldt og helt, såfremt de altså holder op med at drikke.

Hvis du ønsker at undgå alkoholdemens, og derfor gerne vil gennemgå en effektiv alkoholbehandling, kan du altid tage kontakt til Behandlingscenter Søby Park på behandlingscentersoebypark.dk