Professionel hjælp til vurdering og rydning af dødsbo

26 July 2019
Astrid Pedersen

editorial

Når et familiemedlem eller en nær ven afgår ved døden, er der mange opgaver forbundet med det at være pårørende. En af dem er tømning af det såkaldte dødsbo, som er betegnelsen for det af den afdødes jordiske gods, som befinder sig i hans eller hendes bolig.

Hvordan får jeg afviklet et dødsbo?

Det kan godt være en hård opgave at skulle tømme den afdødes bolig for vedkommendes materielle efterladenskaber. Står du som ansvarlig for denne opgave, er du højst sandsynlig i nær familie eller på anden måde tæt med den afdøde. Dette betyder, at mange effekter i dødsboet – møbler, bøger, husgeråd og andet løsøre – kan være forbundet med mange minder fra dit eget liv og din tilværelse sammen med den bortgangne person.

Dertil kommer, at det er et stort arbejde at rydde et dødsbo. Du skal ud og arrangere transport til genbrugsplads og andre destinationer for de efterladte genstande – og selve logistikken i dette kan godt være en rigtig tung og slidsom opgave. Derfor er det en god idé at få fat på en dygtig og erfaren marskandiser, når du skal have tømt dødsboet.

Med en marskandiser, som er autoriseret inden for håndtering af dødsbo, er du sikret en professionel, respektfuld – og frem for alt fair – behandling. En marskandiser kan vælge at lave en aftale med dig om opkøb af pågældende dødsbo – her overtager marskandiseren dødsboet for en fast pris med alt hvad det indebærer, minus selvfølgelig de effekter, du selv ønsker at beholde. Først gennemgår I sammen hele dødsboet, og kategoriserer hver enkelt effekt alt efter hvad du ønsker der skal ske med den. Dernæst vil marskandiseren tømme dødsboet og sørge for, at alle effekter bortskaffes efter dine ønsker. Og sluttelig vil din marskandiser sørge for, at boligen rengøres, så den fremstår pænt og uden spor af hans eller hendes færden.

Læs mere om vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk